Sacred Space User Settings Menu

Et convidem a aturar-te i a fer una estona de pregària ara i aquí. Tal com estàs, assegut/da davant l'ordinador, sense presses, pas a pas i amb la lectura de l'evangeli del dia.

Inici de la pregària »

Un text per a pensar i pregar aquesta setmana

Sobre la paciència i la misericòrdia. A l’Evangeli de Joan, l’apòstol Tomàs experimenta en primera persona que la misericòrdia de Déu té un rostre concret: el rostre de Jesús ressuscitat. Tomàs no creu quan els altres apòstols li diuen “Hem vist el Senyor”, tampoc és suficient per a ell el que Jesús havia anunciat “Al tercer dia ressuscitaré”. Ell vol veure, vol posar la mà en el lloc dels claus, i en el costat de Jesús. I com reacciona Jesús? Amb paciència: no abandona Tomàs en la seva obstinada incredulitat, li dóna tota una setmana de temps. No tanca la porta, espera. I Tomàs reconeix la seva pròpia pobresa, la seva poca fe: “Senyor meu i Déu meu”. Amb aquesta invocació senzilla però plena de fe, respon a la paciència de Jesús. Es deixa tocar per la misericòrdia divina; ho té davant els seus propis ulls: en les ferides de les mans i els peus de Crist, en el seu costat obert, hi descobreix la confiança. Un home nou: ja no és incrèdul, sinó creient.

Pensem també en els dos deixebles del camí d’Emaús: les seva tristesa, el seu viatge estèril, la seva desesperació... Però Jesús no els abandona: camina al seu costat, i no només això! Pacientment, els explica les Escriptures que parlen d’ell i es queda a compartir taula amb ells. Aquesta és la forma de fer les coses de Déu: ell no és impacient com nosaltres, que sovint ho volem tot i ara... Germans i germanes, no perdem mai la confiança en la paciència i la misericòrdia de Déu!

Del Papa Francesc, The Church of Mercy, Loyola Press.

Més Espai Sagrat