User Settings

Preguem amb el Papa

febrer 2016
Intencions d'aquest mes:

Més Espai Sagrat

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes