User Settings

Preguem amb el Papa

desembre 2014
Intencions d'aquest mes:

Més Espai Sagrat

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes