User Settings

Preguem amb el Papa

novembre 2015
Intencions d'aquest mes:

Més Espai Sagrat

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes