User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2017-09-11

Presència de Déu

"Revela ta presència
que em mati la bellesa i vista teva
mira que el mal d'amor amb res no es pot guarir
si no és amb la figura i la presència"
Joan de la Creu

Llibertat

Si Déu em volgués parlar a través de la vida, estaria al cas? Si Ell volgués asserenar-me o interpel•lar-me, me n'adonaria? Ara que espero amb anhel la seva arribada, demano la gràcia de ser més lliure de les pròpies preocupacions i més obert a la seva Paraula.

Consciència

Prenc consciència de com l'Esperit del Senyor ressuscitat treballa en mi quan el deixo fer, donant-me pau i profunda alegria. Prenc consciència també dels molts obstacles que poso a la seva acció.

Paraula de Déu

Lluc 6,6-11

Un dissabte, Jesús va entrar a la sinagoga i ensenyava. Hi havia allí un home que tenia la mà dreta paralitzada. Els mestres de la Llei i els fariseus l'espiaven per veure si faria una guarició en dissabte i així trobar de què acusar-lo. Però Jesús, que coneixia els seus pensaments, digué a l'home que tenia paralitzada la mà:
--Aixeca't i posa't aquí al mig.
Ell s'hi va posar. Llavors Jesús els digué:
--Us vull fer una pregunta. Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, salvar una vida o deixar-la perdre?
Jesús se'ls anà mirant tots i digué a l'home:
--Estén la mà.
L'home ho va fer, i la mà recobrà el moviment.
Però ells, ofuscats, discutien els uns amb els altres què podien fer contra Jesús.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Quan fem estereotips o posem etiquetes, simplifiquem la realitat i quan simplifiquem la realitat ens privem de comprendre. Avui us convido a no passar per alt l’actitud dels mestres de la Llei i els fariseus i a mirar, no només de comprendre-la, sinó de trobar en nosaltres actituds semblants.
  • Eren persones molt religioses. Potser com tu i com jo. Persones que intenten viure les seves vides obedients a Déu, a través de les seves mediacions: sinagogues, esglésies, celebracions, festes, preceptes.... Per això, recelen de Jesús, perquè la seva relació amb Déu posa les mediacions només com a mediacions i no pas en el centre de la seva experiència.
  • Jo, persona religiosa, també recelaria de Jesús, perquè Jesús posa en qüestió la meva fe instal•lada en unes mediacions que em donen seguretat i que m’ajuden a viure la vida amb sentit.
  • Supeditant el dissabte a “fer el bé”, a actuar curant persones i salvant vides, Jesús subverteix els principis religiosos i posa al “germà” en el centre mateix de l’experiència de Déu: “Aixeca’t i posa’t al mig”
  • Això és molt bonic, però ens compromet molt més, ens treu de les seguretats i ens desinstal•la. Avui us convido a viure aquesta “inquietud” dels fariseus no com una inquietud aliena sinó pròpia, perquè només així podem demanar a Jesús que ens obri cada dia camins de conversió profunda i autèntica.
  • Santi Torres

Conversa

Quins sentiments sorgeixen en mi en pregar i reflexionar sobre la Paraula de Déu? M'imagino Jesús mateix, assegut o dret, a prop meu, i li obro el cor.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes