User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2017-09-12

Presència de Déu

Aquí em tens, Senyor.
Davant teu no em valen ni els càrrecs ni els títols, ni la gran quantitat de béns amb els quals em protegeixo. Només vull passar una estona al teu costat.

Llibertat

Demano l'ajuda del Senyor per a ser alliberat de les meves preocupacions, per a restar obert a la seva Paraula i així estimar-lo i servir-lo cada dia més.

Consciència

Prenc consciència de la llavor de resurrecció que hi ha en tota realitat humana, per precària i vulnerable que sigui.

Paraula de Déu

Lluc 6, 12-19

Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu -el seu germà-, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • L’Evangeli d’avui ens presenta el relat de l’elecció dels dotze per part de Jesús. Una narració breu però carregada de detalls. En seleccionem tres per a meditar:
  • a) A l’Evangeli de Lluc sovint trobem Jesús que, en moments importants del seu itinerari, es retira a pregar en la soledat amb el Pare. L’elecció dels companys íntims de camí és un d’aquets moments importants. Per això trobem Jesús pregant i discernint.
  • b) Tot seguit, de bon matí Jesús en crida dotze. Un nombre simbòlic que representa les dotze tribus que conformen el poble d’Israel. Diu el text que Jesús va triar dotze deixebles als qui també va anomenar apòstols. En quant deixebles, són cridats a ser seguidors de Jesús, companys de camí, de projecte, de somnis... Però són cridats a més que a això (que no és poc). Són cridats a ser apòstols, és a dir, testimonis i missioners de la Bona Notícia. En vida de Jesús són seguidors (deixebles), però desprès de l’experiència de la Pasqua són també apòstols, testimonis de la Bona Notícia, és a dir, de la resurrecció de Jesús i de la seva vida plena ara ja al si del Pare, que ens obre camí: cap allà tots anem; allà som convidats a estar-hi. En quant apòstols no només són cridats a seguir Jesús sinó també a actualitzar-lo, a fer-lo present avui amb les seves vides.
  • c) En tercer lloc ve el llistat dels escollits. Aquí crida l’atenció la varietat i homogeneïtat del grup. Hi són presents des d’un quasi guerriller zelota (Judes) fins un recaptador d’impostos per a l’Imperi Romà (Mateu). No devia ser gens fàcil manegar-se amb aquest grup. Però encara crida més l’atenció que la gent escollida es gent vulgar, de carrer, diríem avui. No hi ha cap personatge famós per la seva cultura, per la seva saviesa, pel seu prestigi, pel seu càrrec social, per..., res de tot això. Tan sols persones senzilles i febles en qui Jesús fa confiança i referma amistat.
  • Per això pot ser bonic i adient que, en pregar amb aquest text, fiquis al darrera de la llista el teu nom. També tu, feble, senzill i vulgar, has estat cridat a ser deixeble de Jesús i apòstol del Ressuscitat. El Senyor s’ha fixat en tu i t’ha fet confiança.
  • Carles Marcet sj

Conversa

He escoltat la Paraula del Senyor i he estat una estona amb ell. Amb pau, confio a Jesús allò que ha ressonat en el meu interior.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes