User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2017-09-12

Presència de Déu

En el silenci de la meva més profunda intimitat, en el meu anhel de plenitud, puc sentir-hi la remor de la seva presència. Recordo els moments en què he sentit de manera especial aquesta proximitat de Déu. Quan caminàvem junts i em deixava abraçar pel seu amor.

Llibertat

Senyor, fes-me el do de la llibertat, de la llibertat autèntica, feta de saviesa.

Consciència

En aquest moment, Senyor, giro vers tu els meus pensaments. Vull descansar i renovar-me amb la teva Paraula.

Paraula de Déu

Lluc 6, 12-19

Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu -el seu germà-, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Us convido a contemplar sobretot el primer paràgraf: l’elecció dels dotze, i a tenir en compte això:
  • Primer, que l’elecció ve després d’una nit de pregària. En l'evangeli no és pas estranya aquesta referència a un Jesús que passa la nit en vetlla pregant sobretot en moments importants del seu ministeri, i aquest moment ho és molt: Jesús escull aquells que l’hauran d’acompanyar.
  • Segon, els hi dóna un nom conjunt “d’apòstols”, que en grec vol dir “enviats” o “emissaris”. No són elegits per estar només amb ell, sinó per “ser enviats”. Cal que ho tinguem en compte, els deixebles de Jesús, som elegits, però sobretot som enviats: emissaris de la “bona nova”. Aquesta dimensió no la podem pas perdre, ni que siguem pocs i grans.
  • Tercer, tenen un nom conjunt però sobretot són persones amb nom. Això expressa la diversitat i la personalització de la crida. Aquesta dimensió no es contraposa a la de la “comunió” sinó que l’enriqueix amb matisos i també amb dificultats. Cadascú amb la seva història, amb el seu caràcter, amb la seva personalitat... Qui vulgui una església homogènia i afilerada que sàpiga que no la va voler pas Jesús, cridant a persones tan diferents. De fet és tan diversa la tria que fins i tot entre ells hi ha qui el trairà.
  • Us convido a contemplar l’escena a mirar Jesús, a mirar el rostre dels apòstols, a descobrir-hi en ells aquesta església de Jesús, estrafeta, imperfecta, però enviada a proclamar en el nostre temps, la Bona Nova del Regne de Déu.
  • Santi Torres

Conversa

Comento a Jesús amb franquesa aquelles llums i aquells temors que m'han sorgit en la pregària (algunes, si les considero importants, les puc anotar per a tenir-les presents en un altre moment). Acabo com sempre donant-li gràcies.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes