User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2017-09-14

Presència de Déu

És voluntat seva comunicar-se amb la seva criatura. No puc posar-li, però, condicions ni presses. Trec només de mi tot allò que impedeix i destorba, i m'obro confiadament a la seva presència.

Llibertat

La por de perdre diners, vida, salut... quan es converteix en l'únic horitzó acaba per assecar l'ànima. Demano el do de perdre aquesta por.

Consciència

Com em sento, avui? Estic particularment cansat, estressat o deprimit? Quin és l'origen d'aquests sentiments? Els confio al Senyor de la Vida.

Paraula de Déu

Joan 3,13-17

Jesús va dir a Nicodem:
Ningú no ha pujat mai al cel, fora d'aquell qui n'ha baixat, el Fill de l'home. I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el Fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'ell.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Avui celebrem l’Exaltació de la Santa Creu, una festa que ens convida a posar la mirada en Jesús amb els braços estesos donant la vida per amor. L’Evangeli ens parla de guarició, de la possibilitat de ser curats de les nostres dolències si gosem posar els ulls en aquest gest d’amor tant teixit, al mateix temps, de dolor i patiment.
  • Quan apareix el dolor, quan el patiment posa la seva petjada en la nostra vida, la nostra cultura, la nostra sensibilitat, ens convida a no mirar, a fer com que no existeixen... però adorar la creu ens endinsa en un procés d’integració on el patiment, el propi i el que ens envolta, són acollits i reconeguts com a part de la nostra realitat. Podem viure protegits, amagats de les nostres pèrdues, de les nostres ferides, de les ferides del nostre món, o podem trobar la manera de romandre senzillament, de posar tendresa en espais que reclamen bondat, amor, dignitat i justícia. No hi alternativa: per adorar el Crucificat, hem d’aprendre a adorar els crucificats, hem d’aprendre a no retirar la mirada quan les seves històries i les seves existències creuen la nostra.
  • I aquesta mirada que roman, entestada en posar bellesa allí on aparentment no n’hi ha, ens guareix, ens regala gustar “l’amenaça de Resurrecció” que el dolor integrat i abraçat ens porta.
  • Patrícia Hevia Colomar

Conversa

Comparteixo amb Jesús il.lusions, preocupacions, alegries.... Puc demanar-li també per aquells a qui estimo.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús