User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2017-09-12

Presència de Déu

Durant uns moments fixo l'atenció en la meva respiració. És el ritme de la vida que m'acompanya d'una manera discreta però incessant. Quan m'aturo és quan en prenc consciència. Amb Déu em passa una cosa semblant. Només aturant-me, ni que sigui un moment, puc percebre la seva presència discreta i incessant que em dóna la Vida.

Llibertat

Aquesta setmana et vull demanar llibertat de les falses seguretats, aquelles que m'endureixen i m'aïllen dels altres. En el dubte i en la recerca, la meva confiança és molt més gran.

Consciència

Prenc consciència de totes les coses bones que em regala el Senyor cada dia sota formes tan diverses. En dono gràcies.

Paraula de Déu

Lluc 6, 12-19

Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu -el seu germà-, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Us convido a contemplar sobretot el primer paràgraf: l’elecció dels dotze, i a tenir en compte això:
  • Primer, que l’elecció ve després d’una nit de pregària. En l'evangeli no és pas estranya aquesta referència a un Jesús que passa la nit en vetlla pregant sobretot en moments importants del seu ministeri, i aquest moment ho és molt: Jesús escull aquells que l’hauran d’acompanyar.
  • Segon, els hi dóna un nom conjunt “d’apòstols”, que en grec vol dir “enviats” o “emissaris”. No són elegits per estar només amb ell, sinó per “ser enviats”. Cal que ho tinguem en compte, els deixebles de Jesús, som elegits, però sobretot som enviats: emissaris de la “bona nova”. Aquesta dimensió no la podem pas perdre, ni que siguem pocs i grans.
  • Tercer, tenen un nom conjunt però sobretot són persones amb nom. Això expressa la diversitat i la personalització de la crida. Aquesta dimensió no es contraposa a la de la “comunió” sinó que l’enriqueix amb matisos i també amb dificultats. Cadascú amb la seva història, amb el seu caràcter, amb la seva personalitat... Qui vulgui una església homogènia i afilerada que sàpiga que no la va voler pas Jesús, cridant a persones tan diferents. De fet és tan diversa la tria que fins i tot entre ells hi ha qui el trairà.
  • Us convido a contemplar l’escena a mirar Jesús, a mirar el rostre dels apòstols, a descobrir-hi en ells aquesta església de Jesús, estrafeta, imperfecta, però enviada a proclamar en el nostre temps, la Bona Nova del Regne de Déu.
  • Santi Torres

Conversa

Quins sentiments sorgeixen en mi en pregar i reflexionar sobre la Paraula de Déu? M'imagino Jesús mateix, assegut o dret, a prop meu, i li obro el cor.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Reflecting

Aquest lloc de pregària es realitzat pels jesuïtes