User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2019-04-15

Presència de Déu

És asserenant-me i posant la mirada en ell, quan m'adono del vertigen de la meva vida. Un vertigen fet de pensaments i sentiments sovint contradictoris. Li demano aquella pau profunda que només ell sap donar.

Llibertat

L'Esperit ens fa lliures, lliures per un amor cada vegada més gran als germans, sobretot als més pobres. Ells ens van al davant en el coneixement de Déu.

Consciència

Prenc consciència de totes les coses bones que em regala el Senyor cada dia sota formes tan diverses. En dono gràcies.

Paraula de Déu

Joan 12, 1-11
Sis dies abans de la Pasqua, Jesús va anar a Betània, on vivia Llàtzer, aquell que Jesús havia ressuscitat d'entre els morts. Allà li oferiren un sopar. Marta servia, i un dels qui seien a taula amb ell era Llàtzer. Llavors Maria va prendre una lliura de perfum de nard autèntic i molt costós, ungí els peus de Jesús i els hi va eixugar amb els cabells. Tota la casa s'omplí de la fragància d'aquell perfum.
Un dels seus deixebles, Judes Iscariot, el qui aviat el trairia, digué:
- Per què no venien aquest perfum per tres-cents denaris i donaven els diners als pobres?
Això ho va dir no perquè s'interessés pels pobres, sinó perquè era un lladre i, com que tenia la bossa dels diners, robava el que hi tiraven.
Jesús digué:
- Deixa-la! Ella ha guardat aquest perfum per al temps de la meva sepultura. De pobres, en teniu sempre amb vosaltres, però a mi, no sempre em tindreu.
Decisió de matar Llàtzer
Una gran multitud de jueus van saber que Jesús era allà i van anar-hi, no solament per ell, sinó també per veure Llàtzer, que Jesús havia ressuscitat d'entre els morts. Llavors els grans sacerdots van decidir de matar també Llàtzer, perquè per causa d'ell molts jueus venien i creien en Jesús.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Segons l’evangeli de Joan, la unció de Jesús a Betània s’esdevé sis dies abans de la Pasqua i té lloc en la presència de Maria, Marta i Llàtzer. El relat s’apropa molt a l’escena paral·lela de Mc, però ofereix també diferències importants. L’acció de Maria de Betània és diferent de la de la dona que ungeix Jesús en Mc i Mt: aquí la unció és dels peus, no del cap, i els eixuga amb els seus cabells: es tracta d’un gest de gran reverència i submissió. El sentit de la unció, és ensems premonitori de la mort de Jesús (“ella ha guardat aquest perfum per al dia de la meva sepultura”, 12,7). Tanmateix, l’episodi es tanca amb una observació que sovint passem per alt: “els gran sacerdots van decidir matar també Llàtzer perquè, a causa d’ell, molts abandonaven els jueus i creien en Jesús” (12,11). Paradoxalment es realitza aquí el que Jesús havia anunciat en el moment de tornar Llàtzer a la vida: “ho dic per la gent que m’envolta, perquè creguin que tu m’has enviat” (11,42). Els signes de Jesús, en l’evangeli segons Joan, porten a creure en ell (cf. 2,11). Mentre els grans sacerdots volen matar Jesús i Llàtzer, Jesús traurà vida de la mort. Són missatges contraposats.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

Quins sentiments sorgeixen en mi en pregar i reflexionar sobre la Paraula de Déu? M'imagino Jesús mateix, assegut o dret, a prop meu, i li obro el cor.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús