User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2020-09-29

Presència de Déu

Déu està dins meu, donant-me l'existència. Assaboreixo per un moment aquesta presència: en el meu cos, en el meu esperit, en el meu cor i en tota la meva vida.

Llibertat

En l'Evangeli són molts els que no hi veuen, els que no hi senten. Són molts els que hi veuen i hi senten, però en canvi no entenen res. La manca de llibertat fa que la seva paraula no pugui ser acollida, sentida i entesa. Reconeixem humilment les esclavituds personals i demanem ser-ne alliberats

Consciència

Déu m'estima sense condicions i és per això que em puc confiar a ell. Quins han estat durant les últimes hores o els últims dies els sentiments que m'han dominat? Sentiments d'alegria, tristesa, ràbia, esgotament... Els poso nom i rostre

Paraula de Déu

Joan 1,47-51

Quan Jesús veié Natanael que venia cap a ell, digué:
- Mireu un autèntic israelita, un home que no enganya.
Li diu Natanael:
- D'on em coneixes?
Jesús li respon:
- Abans que Felip et cridés, t'he vist sota la figuera.
Li diu Natanael:
- Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d'Israel.
Jesús li digué:
- ¿Creus només perquè t'he dit que t'havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs!
I afegí:
- Us ho ben asseguro: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home.

 

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • L’evangeli segons Joan té dues introduccions. La primera és el pròleg, Jn 1,1-18. Un himne a Jesús en tant que és el projecte que Déu tenia per a la humanitat des de sempre, el que anomenem també la paraula de Déu. Aquesta primera introducció es clou amb un anunci del contingut de l’evangeli segons Joan: Déu no l’ha vist mai ningú. Un fill únic que és Déu i que està girat vers el si del Pare és el qui l’ha revelat (1,18). L’anunci és que l’evangeli és una revelació de Déu com a Pare per part de Jesús. Però hi ha una segona introducció a l’evangeli: 1,19-51. En aquesta segona introducció es presenten els títols messiànics de Jesús per part de Joan Baptista (“el Fill de Déu”), per part dels nous deixebles (“El Messies”, “Aquell sobre el qual va escriure Moisès en els llibres de la llei i també els profetes”), i Natanael (“El Fill de Déu, el Rei d’Israel”). Jesús no en rebutja cap. Però utilitza el títol de “Fill de l’home” que és aquell que fa de mitjancer entre el cel i la terra. La imatge bíblica dels enviats de Déu entre el cel i la terra és prou adient per a la festa d’avui. Però també ho és per descriure el contingut de l’EvJn: un cel obert s’atansa en la persona de Jesús com a enviat plenipotenciari de part de Déu. Vet aquí una bona introducció a la lectura de l’EvJn.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

Diàleg amb Jesús, que m'ensenya cada dia qui és el Pare. Li obro confiadament el cor.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús