User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2020-11-21

Presència de Déu

Tanco els ulls durant uns moments i faig silenci. Em pot ajudar repetir interiorment, o com si ho digués a cau d'orella: «Senyor, Déu de la Vida, aquí em tens». Ho faig a mesura que vaig prenent consciència de la meva respiració

Llibertat

Són molts els països que en aquests moments estan sofrint les angoixes de la guerra. Moltes les persones i els pobles privats de llibertat. Prenc ara consciència del valor d'aquesta llibertat i de la responsabilitat d'utilitzar-la per al bé

Consciència

Prenc consciència del fet que no hi ha res com un moment de felicitat viscut amb profunditat; que no hi ha res com una llibertat centrada només en Ell

Paraula de Déu

Lluc 20,27-40

Alguns dels saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció; per això li van plantejar aquesta dificultat:
--Mestre, Moisès ens va prescriure que, si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia set germans. El primer es va casar, i va morir sense fills. També el segon i el tercer es van casar amb aquella dona, i així fins al setè: tots van morir sense deixar fills. Finalment va morir també la dona. Per tant, quan arribi la resurrecció, de quin dels set serà muller, si tots set s'hi havien casat?
Jesús els respongué:
--Els qui viuen en aquest món es casen, però els qui seran trobats dignes de tenir part en el món futur i en la resurrecció dels morts no prendran muller ni marit; ja no poden morir, perquè tenen part en la resurrecció: són com els àngels i són fills de Déu.
»I que els morts ressusciten, Moisès mateix ho indica clarament en el passatge de la Bardissa, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Ell no és Déu de morts, sinó de vius, perquè gràcies a ell tots viuen.
Llavors alguns mestres de la Llei li digueren:
--Mestre, has respost bé.
I ja no s'atrevien a preguntar-li res més.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • A la política, entre els companys de feina, a casa i també en ambients religiosos hi ha qui fa preguntes per resoldre algun dubte i hi ha qui les fa per tal de crear polèmica segons sigui la resposta obtinguda.
  • És el malaltís recurs de tanta i tanta gent que va sembrant paranys al seu entorn amb l’esperança de triomfar gràcies a l’ensopec o al fracàs de qui hi caigui.
  • Són els “trepes” que pugen trepitjant els companys, gràcies al fracàs dels altres. Fracàs, sovint, induït per ells mateixos.
  • Actualment també hi ha molta gent que, per defensar els seus aprioris, intenten ridiculitzar, menysprear, difamar, calumniar, anul·lar l’altre. Consideren un enemic tothom que no pensa com ells. I... a l’enemic, evidentment, cal eliminar-lo. Qualsevol mètode o sistema és vàlid.
  • Avui en dia, igual que a l’època de Jesús, ens cal treballar moltíssim coses com el respecte als altres, encara que pensin diferent, el diàleg constructiu, la multiculturalitat, la diversitat, etc.
  • Xavier Rodríguez sj

Conversa

Conversa amb Jesús, que acull les nostres febleses i mancances, i que s'alegra i fa festa amb la conversió de Zaqueu, de Mateu, de mi...

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús