User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-01-12

Presència de Déu

Ara i aquí sóc davant de Déu. Ara i aquí no hi ha res més important en la meva vida. Res més que estar per ell, com ell ha estat i estarà per mi. M’assereno, respiro i m’obro a la seva tendresa, al seu amor.

Llibertat

Per a apropar-me al qui pateix com un germà, amb profund respecte i compassió. Allibera'm, però, Senyor, de les espiritualitats que fan del patiment l'únic objectiu. Si estàs allà no és pas perquè t'agradi (ens agradi) sinó perquè res del que és humà no t'és (no ens és) estrany.

Consciència

Prenc consciència del molt bé que el Senyor fa en mi cada dia i d'aquell bé que a través meu arriba als altres

Paraula de Déu

Marc 1,21b-28

El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.
En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne, que es posà a cridar:
--Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
Però Jesús el va increpar dient:
--Calla i surt d'aquest home.
Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells:
--Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dóna ordres als esperits malignes i l'obeeixen!
I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • El fragment de l’Evangeli de Marc, que ara comentem, ens convida tot ell a mirar Jesús, a fixar-nos bé en què fa i com ho fa i, a través de les seves accions i paraules, arribar al seu cor i poder palpitar amb el que li fa vibrar, amb el que realment dona importància, amb el que considera vital.
  • La seva acció i la seva paraula té lloc a la “sinagoga”. Marc té interès en subratllar que aquesta sinagoga és “la seva”, és a dir, la d’ells, la dels jueus. No és, doncs, la de Jesús i els seus seguidors. La sinagoga jueva s’ha quedat ancorada en unes velles tradicions religioses que acaben essent rutinàries i paralitzants. Jesús va més enllà; vol conduir la gent més enllà.
  • La seva acció i la seva paraula resulten ser alliberadores. Allibera aquell home posseït per un mal esperit que el té esclavitzat. Un mal esperit de “resistència i confrontació” que parla per la boca d’aquell home tot dient una cosa que podríem traduir i actualitzar així: “no volem saber rés de tu, ni tampoc del teu estrany i nou ensenyament que vol acabar amb la nostra tradició religiosa”. Un esperit, doncs, de tancament a la novetat. Un esperit que agita, inquieta per dins, fa cridar paraules de protesta, d’irritació. Un esperit que porta a tancar-se davant l’acció alliberadora, que vol dur a terme el Déu que se’ns apropa en Jesús.
  • Però d’altres persones són capaces de veure en l’acció i paraules de Jesús una autoritat insospitada. Aquest home no és com els escribes que saben molt però no fan res. No; aquest home actua; fa el que diu i diu el que fa. A més a més, la seva “doctrina” porta una altra novetat: Déu no és lluny; és a prop, en mig nostre; actua alliberant i això és bo per a tots nosaltres.
  • Carles Marcet sj

Conversa

Allò que he après, allò que encara no veig clar... tot ho comparteixo amb Jesús, que al meu costat no deixa un sol moment d'escoltar-me i acollir-me amb un amor infinit.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús