User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-04-05

Presència de Déu

Ell ve i toca el cor com i quan vol. Jo no faig més que posar-me a tret de la seva suau presència. Déu sempre entra de puntetes.

Llibertat

Potser la màxima llibertat és oferir als altres i a Déu el que un té: vida, memòria, enteniment, voluntat... Demano poder arribar un dia a aquesta llibertat.

Consciència

Prenc consciència del bé i del mal que hi ha en mi. Però sobretot del bé. El veig reflectit en molts petits detalls de cada dia, que de no fixar-m'hi acabarien enterrats en l'oblit. Els repasso i en dono gràcies.

Paraula de Déu

Mateu 28, 8-15
Aquell matí, després que l'àngel anunciés a les dones la Resurrecció de Jesús, elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles.
Però tot d'una Jesús els va sortir al pas i les va saludar. Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i el van adorar. Jesús els digué:
-No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran.
Mentre elles hi anaven, alguns de la guàrdia van entrar a la ciutat i comunicaren als grans sacerdots tot el que havia passat. Els grans sacerdots es van reunir amb els notables i prengueren la decisió d'oferir molts diners als soldats i donar-los aquesta consigna:
-Feu córrer que els seus deixebles van venir de nit i van robar el seu cos mentre vosaltres dormíeu. I si això arriba a oïda del governador, ja el convencerem nosaltres que us deixi tranquils.
Ells agafaren els diners i van complir la consigna rebuda.
Aquesta versió dels fets s'ha escampat entre els jueus fins al dia d'avui.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • El relat de la visita de les dones al sepulcre de Jesús, la matinada del dia següent de la seva sepultura, és narrat pels quatre evangelis. Tanmateix els textos mostren una notable diversitat que ofereix un nombre important de matisos que envolten el missatge de la resurrecció de Jesús. Escullo dos detalls d’entre les moltes novetats i anotacions que ens ofereixen. Primer, els quatre relats donen un nombre diferent de dones que van al sepulcre de Jesús: Marc n’esmenta tres (Mc 16,1), Mateu dues (Mt 28,1), Lluc tres (Lc 24,10, d’entre les moltes que seguien Jesús segons la notícia de Lc 8,1-3). Finalment Joan només esmenta la visita de Maria Magdalena a la tomba de Jesús (Jn 20,1-2) . Cal notar que Maria Magdalena és l’única que és esmentada per tots quatre evangelis. La importància d’aquesta figura creix: en Joan, ella és la primera i l’única que transmet el missatge de la resurrecció. De més a més, ho fa després de ser objecte de la primera aparició de Jesús ressuscitat en aquest evangeli (Jn 20,11-18). La importància de la figura de Maria Magdalena es fa gegantina. El segon detall que remarco fa referència a com valoren els quatre evangelis l’anunci de la resurrecció. Segons Marc, el missatge que reben les dones del jove que troben assegut en entrar al sepulcre no arriba als deixebles. Les dones fugen esporuguides “i no diuen res a ningú” (Mc 16,7-8). Segons Mateu, és Jesús mateix qui s’apareix a les dones i els hi diu que recordin als deixebles que han d’anar a Galilea on Jesús ha promès de trobar-los (Mt 28,9-10 cf. 28,16-20). Segons Lluc el missatge ha estat transmès per les dones, però els deixebles no les creuen (Lc 24,10-11). En Joan el missatge es formula en termes molt joànics: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu” (Jn 20,17). Cal subratllar que aquests matisos deixen entreveure la sorpresa, el respecte i la profunditat que envolta el misteri de la resurrecció de Jesús en els quatre evangelis.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

Comento a Jesús amb franquesa aquelles llums i aquells temors que m'han sorgit en la pregària (algunes, si les considero importants, les puc anotar per a tenir-les presents en un altre moment). Acabo com sempre donant-li gràcies.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús