User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-04-09

Presència de Déu

Vaig prenent consciència d'una respiració més profunda, més pausada, més rítmica.... Faig lloc al Senyor enmig del soroll de la vida

Llibertat

«Déu té la iniciativa sempre. La pregària és entrar en l'àmbit d'una crida d'amor. Amb el temps, la certesa es transforma en un anar vers la veu. Creix la responsabilitat. La iniciativa de Déu crea la llibertat de la resposta amorosa» (C. Kauffmann).

Consciència

Uns pocs minuts al dia són suficients per a anar prenent consciència del que estic vivint. Dels sentiments que em confonen i em treuen la pau. Dels sentiments que em consolen i em fan feliç. No els amago en la pregària; deixo que aflorin perquè puguin ser il·luminats per la seva Paraula de Vida.

Paraula de Déu

Joan 21,1-14

Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera:
Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu:
- Me'n vaig a pescar.
Els altres li diuen:
- Nosaltres també venim amb tu.
Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà vora el llac, però els deixebles no s'adonaven que fos ell. Llavors Jesús els digué:
- Nois, no teniu res per a menjar?
Li respongueren:
- No.
Ell els digué:
- Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix.
Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
- És el Senyor.
Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb peix coent-s'hi. Jesús els diu:
- Porteu peixos dels que acabeu de pescar.
Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué:
- Veniu a menjar.
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix.
Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • A l’evangeli de la comunitat de Joan, en el seu final, descriu la trobada de Jesús Ressuscitat amb un grup dels seus deixebles, no hi son tots; segurament, viuen moments difícils, de molta confusió i el grup dels dotze s’han separat per por després de la crucifixió del Mestre. Sembla que vulguin tornar allà on Jesús els va cridar per fer-los seguidors seus.
  • És de nit, talment com la foscor que sembla que ens envolta ara amb la pandèmia; la xarxa és buida: ¿No es potser una experiència que sovint tenim en les nostres comunitats? I ens queixem, perquè invertim molts esforços i forces i els resultats no acompanyen. És fàcil el desànim i la desesperança.
  • I en aquest context, Jesús és aquí, amb nosaltres, hi no acabem de veure la seva proximitat, com els deixebles des de la barca.
  • Quan el nostre cor el reconeix, tot comença de nou. No estem sols. Com Pere: És el Senyor!
  • I això és el que ens fa falta avui, en els nostres grups i comunitats. Necessitem testimonis de Jesús, creients que amb la seva vida i paraula ens ajudin a descobrir la presencia viva de Jesús enmig nostre. ¿Ens atrevim a ser veritables testimonis?
  • Joan Carles Nicuesa

Conversa

Com un amic amb un altre obro el cor a Jesús amb confiança.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús