User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-09-19

Presència de Déu

Pregar no és desconnectar de res, sinó deixar-se acompanyar per la presència d'un Déu que ve a trobar-nos allà on som.

 

Llibertat

Aquesta setmana puc demanar de ser alliberat dels «falsos absoluts», de les «necessitats creades» per a aspirar a una vida més pobra i senzilla.

Consciència

Si d'alguna cosa ens podem gloriar, és d'allò que assegura la nostra consciència: que ens hem comportat enmig del món, i especialment entre vosaltres, amb la simplicitat i la sinceritat que vénen de Déu; ens guiava la gràcia divina i no una saviesa humana (2Co 1,12).

Paraula de Déu

Marc 9,30-37

Jesús i els seus deixebles travessaven Galilea, però Jesús no volia que ho sabés ningú. Instruïa els seus deixebles i els deia:
—El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, i el mataran; però, un cop mort, al cap de tres dies ressuscitarà.
Ells no entenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes.

Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:
—Què discutíeu pel camí?
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells era el més important. Aleshores s’assegué, va cridar els Dotze i els va dir:
—Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.
Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el prengué en braços i els digué:
—Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Podem arribar a espiritualitzar el missatge de Jesús i de l’Evangeli tan com vulguem. Com més ho fem, menys tindrà a veure amb la nostra vida i menys serà bona nova per nosaltres i pel món que ens toca viure.
  • El fragment d’avui ens demostra fins a quin punt podem arribar a entendre al revés les paraules de Jesús. Ell anuncia la seva mort i resurrecció, però els deixebles ho interpreten com la instauració d’un regne de poder.
  • Això ens pot posar a nosaltres, i li pot passar (bé, de fet li ha passat) a la nostra Església.
  • Però per molt que ho vulguem espiritualitzar, Jesús ho deixa clar: “Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots”. I ho exemplifica posant al centre un nen, que en aquell temps (a diferència d’ara) no comptava per a res.
  • Avui Jesús ens convida a rellegir la nostra vida no en clau de recerca del poder sinó del servei. Preguem-ho en silenci, confiadament i alhora, sincerament. Com ho entenem i apliquem al nostre dia a dia?
  • Santi Torres

Conversa

Estic al costat de Jesús, no em calen grans paraules ni discursos. Simplement estar amb ell, demanar el do de sentir la seva companyia per aquests camins de la vida

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús