User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-09-23

Presència de Déu

Deixo durant uns minuts allò que feia i em poso en presència seva. Pot ajudar-me repetir diverses vegades i molt lentament la pregària de Jesús: «Senyor Jesús... (inspirar), tingueu pietat de mi»... (expirar)

Llibertat

Senyor, fes-me el do de la llibertat, de la llibertat autèntica, feta de saviesa.

Consciència

Prenc consciència de quan i com he estimat les últimes hores, els últims dies i les últimes setmanes. I és que per al cristià, com deia sant Joan de la Creu, "estimar és l'únic exercici".

Paraula de Déu

Lluc 9,7-9

El tetrarca Herodes va sentir parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, perquè alguns deien que Joan havia ressuscitat d'entre els morts; d'altres, que Elies s'havia aparegut; i d'altres, que havia ressuscitat un dels antics profetes. Herodes va dir:
--A Joan, jo el vaig fer decapitar. Però, qui és aquest de qui sento a dir tot això?
I tenia ganes de veure Jesús.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • El breu fragment de l’evangeli que llegim avui té dos objectius. D’una banda deixar constància de la mort de Joan Baptista (Lc no ha gosat utilitzar la narració de l’execució sumària de Joan que li oferia l’evangeli de Mc). D’una altra banda, remarcar que l’interès d’Herodes Antipas per Jesús és superficial i mesquí. Aquest segon objectiu es confirmarà en l’escena de la passió en la qual Pilat envia Jesús a Herodes, quan descobreix que Jesús és de Galilea. Allà la narració recorda l’interès d’Herodes per veure Jesús perquè li faci algun miracle (Lc 23,8). Aquest interès groller i superficial fa que Jesús no li adreci la paraula (Lc 23,9). El silenci de Jesús davant Herodes contrasta amb l’interès de Jesús amb els personatges de la passió: exhorta Judes a convertir-se (Lc 22,48), guareix el criat ferit (22,50-51), mira Pere que l’acaba de negar (22,61), consola a les dones de Jerusalem (23,28-31) i promet al bon lladre l’entrada en el Regne (23,40-43). El silenci de Jesús davant Herodes és molt significatiu. Ens apunta quin ha de ser el nostre interès quan ens atansem a Jesús.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

"Entrada és ja l'esposa
a l'hort amè que tant ha desitjat
i al seu gust hi reposa
amb el coll reclinat
sobre els braços suaus de l'Estimat"

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús