User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2022-06-21

Presència de Déu

«En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant». El senyal de la creu fet externament amb lentitud i respecte, o només recitat internament al ritme de la respiració, em situa davant d'Aquell que és font de la meva vida.

Llibertat

Senyor, fes-me el do de la llibertat, de la llibertat autèntica, feta de saviesa.

Consciència

En la seva amorosa presència recordo el darrer dia. Moment a moment. Imatges, paraules, esdeveniments. Observo les llums i la molta bondat, en dono gràcies. Observo també les ombres, amb actitud d'humilitat i perdó

Paraula de Déu

Mateu 7, 6.12-14

Jesús va dir als seus deixebles:

No doneu als gossos les coses santes ni tireu les perles als porcs, perquè les trepitjaran i després encara es giraran per destrossar-vos. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes. Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren. Però és estreta la porta i aspre el camí que mena a la vida, i són pocs els qui el troben.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Seguint aquests capítols de Mateu on apareixen diverses paraules de Jesús, avui ens trobem amb un petit popurri de dites seves.
  • 1) “No tireu perles als porcs”: potser ens recorda aquesta dita el fet que les coses importants de la vida, les llavors de saviesa més profundes, no es poden simplement ‘consumir’ i ‘donar per sabudes’. Hi ha realitats que s’han de tractar amb respecte, amb dignitat, amb cura i atenció. Em puc preguntar si la meva vida de fe, si l’Evangeli, el tracto amb cura, respecte, atenció, reverència…
  • 2) La famosa frase “feu als altres tot allò que voleu que ells us facin” no necessita massa explicacions. Potser sí pot necessitar un temps per veure què vol dir per a mi avui i aquí… Em puc prendre aquesta estona de pregària per veure-ho...
  • 3) Finalment, la darrera frase ens pot semblar dura: “la porta de la vida és petita, i el camí, estret: per això pocs hi troben»”. En realitat l’hem de veure com una invitació: invitació a buscar, a moure’ns per fer créixer la nostra vida de fe, la nostra vida de seguiment de Jesús. I moure’ns en definitiva per fer del món un món més humà, fratern i evangèlic.
  • És una invitació a remar contra-corrent en un món que sovint té criteris deshumanitzadors, per ser persones que portem vida, que portem a les persones i al nostre món… Puc demanar al Senyor llum per ser més decidit/da per fer que el nostre món sigui més el món que tendrament somia Déu...
  • Llorenç Puig sj

Conversa

Quins sentiments ha desvetllat en mi pregar i escoltar la Paraula de Déu? Imagino Jesús mateix, dret o assegut al meu costat. Li obro el cor amb confiança.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús