User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2023-01-26

Presència de Déu

El lloc on sóc pot ser un petit Sinaí de trobada amb ell. Em disposo a entrar descalç en el silenci que anuncia la seva presència.

Llibertat

Necessito deixar a fora el soroll, sobretot aquell soroll que separa, interromp, aïlla. Necessito el silenci per a ser una mica més lliure.

Consciència

En la seva amorosa presència recordo el darrer dia. Moment a moment. Imatges, paraules, esdeveniments. Observo les llums i la molta bondat, en dono gràcies. Observo també les ombres, amb actitud d'humilitat i perdó

Paraula de Déu

Marc 4,21-25

Jesús deia a la gent:
--És que algú porta una llàntia per posar-la sota una mesura o sota el llit? No és per col·locar-la en el portallànties? No hi ha res d'amagat que no s'hagi de descobrir, ni res de secret que no s'hagi de conèixer. Si algú té orelles per a escoltar, que escolti.
I els deia també:
--Mireu de quina manera escolteu. Tal com mesureu sereu mesurats, i encara hi afegiran. Perquè al qui té, li donaran encara més; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Trobem avui aquestes dues dites o sentències de Jesús, amarades de saviesa espiritual:
  • La primera sentència és obvia: el do de Déu l’hem rebut per entregar-lo, per viure’l, per donar-ho a conèixer. Déu no només habita en nosaltres. També treballa en nosaltres: pugna per donar-se a conèixer en nosaltres i mitjançant nosaltres. Diuen que quan Déu treballa l’home sua. Així doncs, és de necis amagar la llum rebuda o callar el que se’ns dóna per a ser manifest.
  • La segona sentència encara va més enllà. Apunta a ser generosos en l’entrega d’aquest do rebut, en el nostre treball per tal que en nosaltres brilli i es manifesti al món. A més generositat en aquesta entrega, en aquest donar el que hem rebut, més plenitud i sentit interior experimentarem. Al contrari, si l’entrega del do és mesquina, això revertirà en un sentiment de buidor, de poc sentit, d’anar per la vida sense esma. Per això, “al qui té se li donarà més” perquè donarà més. I al qui no té, el poc que té se li traurà, se li anirà esmorteint fins a quedar, malauradament, en un no res. En altres paraules: quan oferim i entreguem el do rebut, la vida creix en nosaltres. Quan escatimem mesquinament aquesta entrega i volem retenir, el resultat és pèrdua de vida.
  • Carles Marcet sj

Conversa

Estic al costat de Jesús, no em calen grans paraules ni discursos. Simplement estar amb ell, demanar el do de sentir la seva companyia per aquests camins de la vida

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Toggle Music

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús