• Invitació

  He acabat per descobrir el silenci interior
  • A mesura que hem anat fent camí a través dels diferents moments d’aquest recés, hem anat aprenent diverses maneres de fer silenci i centrar l’atenció. Hem estat atents a la respiració, hem pres consciència de les sensacions del cos, hem observat amb calma el flux i reflux dels pensaments i sentiments. En concentrar-me en un objecte físic he estat endut/a a la quietud, i fent atenció als sorolls del meu voltant he acabat per descobrir el silenci interior. Pren-te temps ara per a recordar aquestes diferents tècniques, valorant aquella o aquelles que t’han anat més bé.
 • Exercici de silenci

  Veuràs com la pau a poc a poc et va envoltant
  • Si n’hi ha alguna que t’ha estat especialment útil, posa-la ara en pràctica. No et preocupis si no pots recordar tots els detalls de com la vam presentar aquí, fes-la servir en allò que és essencial i deixa que et vagi conduint cap a un silenci més gran. O si no ets gaire admirador de cap d’aquestes tècniques, simplement seu tranquil•lament i veuràs com la pau a poc a poc et va envoltant, preparant-te per a escoltar el passatge de l’Escriptura que hi ha immediatament després de la llista dels avantpassats de Jesús de l’Evangeli de Mateu
 • Escriptura

  Mateu 1: 18 - 24
  El naixement de Jesús, el Messies, fou d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial. Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:
  – Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
  Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel , que vol dir «Déu amb nosaltres».
  Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa.

 • Reflexió

  El pla de Déu arriba a compliment
  • A ulls de Mateu, aquest és el moment en què l’obra que Déu ha anat desplegant a través dels segles dóna el seu fruit. Ha enumerat el nom de persones pertanyents a quaranta-dues generacions, i en cada una d’elles, Déu ha anat treballant i preparant-se. Ara, amb el naixement de Jesús, el pla de Déu arriba a compliment. Pren-te un moment per meditar i fer-te càrrec de l’abast de l’obra de Déu a través de tants segles.
  • A partir d’aquest passatge ens adonem  que les circumstàncies extraordinàries de la concepció i el naixement de Jesús van posar Maria en una posició molt difícil. Estar embarassada sense ser casada suposava un enorme estigma social en aquell moment. I com explicar-ho als qui l’envoltaven? Posem-nos a la seva pell i compartim la càrrega de l’estigma, de la maledicència, de la incomprensió…
 • Parlant amb el Senyor

  Déu és amb nosaltres
  • Probablement estàs familiaritzat amb la història de l’Evangeli de Lluc sobre l’arcàngel Gabriel, que fou enviat a Maria de part de Déu. En aquest relat de Mateu, és Josep, no Maria, qui rep de l’àngel l’explicació del que està passant. Contempla la reacció de Josep, que diu molt sobre la seva manera de ser.
  • En aquest text es dóna a Jesús el nom d’Emmanuel, que vol dir «Déu és amb nosaltres». Un Déu que en cas contrari podria semblar remot i distant ha vingut a viure al bell mig del seu poble. I aquest nom, Emmanuel, segueix sent un dels títols que acompanyen Jesús. Quin ressò em provoca l’expressió «Déu és amb mi, Déu és amb nosaltres»? Quin significat té per a la meva vida de cada dia.
  • D’aquí a uns quants dies celebrarem el Nadal, la gran festa cristiana que cada any ens recorda aquests esdeveniments. Conversa amb Déu uns moments. Parla-li de com arribes a aquest Nadal, què t’evoca, què n’esperes… Para atenció a allò que Déu et vagi dient i il·luminant.
Inici