• Fent silenci...

  Abans d'entrar en aquesta tercera estona de pregària del nostre recés de Quaresma, pren-te un temps per fer silenci. Això ajudarà a què la ment i el cos es facin més conscients i oberts al que estem a punt de pregar. Comença per prendre consciència dels sorolls o la quietud que ens envolta. Observa el que passa amb el soroll o sorolls que ressonen dins la ment i el cor. Observa'ls suaument, com es mouen, com giren, i després deixem-los anar a poc a poc...

  A mesura que es va fent la quietud, em sento capaç d'aixecar el cap a Déu i dir-li «Sóc aquí; parla, Senyor – el teu servent escolta»

 • Introducció a l'escriptura

  Llegeix el relat, que segueix al del centurió, i que hi té molta relació. Intenta imaginar l'escena, és una manera molt bona d'entrar en el text.

 • Escriptura

  Mateu 8:14-15

  Jesús va arribar a casa de Pere i trobà que la sogra d'aquest era al llit amb febre. Llavors li tocà la mà, i la febre va deixar-la. Ella es va aixecar i es posà a servir-lo

 • Reflexió

  En aquesta escena només hi ha Jesús
  • Jesús va entrar a casa de Pere, un nom grec, fet que concorda amb la referència de l'evangeli de Joan que ens diu que venia de la ciutat pagana de Betsaida. Què sents en veure entrar Jesús a casa de Pere?
    
  • L'evangeli de Marc posa aquesta història, immediatament després de sortir de la sinagoga el dia de repòs. Mateu en canvi la posa immediatament després de la trobada amb el soldat romà. En els dos casos la misericòrdia sembla no encaixar en el marc estricte de la Llei.
    
  • En la versió de Marc, la casa era de «Pere i Andreu» i Jesús hi arriba acompanyat de Jaume i Joan. Per tant, totes les persones més properes a Jesús hi eren presents.  En canvi, en aquesta escena només hi ha Jesús. Mateu ens explica la situació de la pacient. Igual que en el cas del criat del centurió, la febre «la deixa» com si el mal de la sogra de Pere provingués d'una força que la tingués agafada i prostrada.
 • Parla amb Déu

  La trobada amb la misericòrdia de Déu aquesta Quaresma, et porta també a un desig de servir als altres?
  • Hem de tenir en compte que es tracta d'una «dona», i per tant marginada per la seva cultura. La febre, en un món sense antibiòtics volia dir que estava en perill imminent de mort. Fixem-nos en ella, en la seva situació, en la curació de Jesús...
    
  • Jesús li toca la mà. De nou s'arrisca a una doble impuresa. No només és una dona, sinó malalta. Observa la reacció de Jesús. Contemplem una i altra vegada de quina manera la misericòrdia de Déu trenca totes les fronteres legals.
    
  • I finalment el desenllaç. «Ella es va aixecar», és la mateixa paraula per descriure la resurrecció al Nou Testament. La traducció correcta seria «va ser aixecada» el que implica una passivitat per part d'ella i una activitat per part de Déu. «Va començar a servir-los». És el que se'ns esdevé quan ens trobem amb la misericòrdia de Déu i som sanats: el desig de servir els uns als altres. La trobada amb la misericòrdia de Déu aquesta Quaresma, et porta també a un desig de servir als altres? Parla al Senyor allò que ha ressonat en el teu cor.
Inici