• Fent silenci...

  Endinsant-te en el silenci i l'acció miraculosa, que acull la vida però que també l'entrega

  Per aquesta estona de pregària, simplement escolta la respiració, amb la seva inspiració i expiració. Dins i fora, dins i fora, sense canviar el ritme, endinsant-te en el silenci i l'acció miraculosa, que acull la vida però que també l'entrega. Imagina com Déu està fent exactament això, i amb aquesta imatge vés deixant que es faci la calma.

  A mesura que es va fent la quietud, em sento capaç d'aixecar el cap a Déu i dir-li «Sóc aquí; parla, Senyor – el teu servent escolta».

 • Introducció a l'Escriptura

  Contempla atentament com es desenvolupa el relat

  Aquest relat segueix immediatament al dels endimoniats. Contempla atentament com es desenvolupa.

 • Escriptura

  Mateu 9:1-8

  Llavors Jesús pujà en una barca, va passar a l'altra riba i anà al seu poble. Allà li dugueren un paralític ajagut en una llitera. Jesús, en veure la fe d'aquella gent, va dir al paralític:

  - Coratge, fill, et són perdonats els pecats.

  Hi havia allà uns mestres de la Llei que es deien dintre seu: «Aquest blasfema.»

  Però Jesús s'adonà dels seus pensaments i els replicà:

  - Per què penseu amb dolenteria dins vostre? Què és més fàcil, dir: "Et són perdonats els pecats", o bé dir: "Aixeca't i camina"? Doncs ara sabreu que el Fill de l'home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra.

  Llavors diu al paralític:

  - Aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa.

  Ell s'aixecà i se'n va anar cap a casa seva. La gent, en veure-ho, sentí un gran respecte, i glorificava Déu que havia donat als homes un poder tan gran.

 • Reflexió

  Déu s'avança disposat sempre a la misericòrdia i a la guarició
  • En primer lloc Jesús “va pujar en una barca i va passar a l'altra riba”; no és només un moviment geogràfic: de la zona no-jueva, Jesús retorna a Galilea. Podem pujar també en aquesta barca. A l'evangeli les barques hi abunden, en elles hi tenen lloc esdeveniments importants.
    
  • Escoltem atentament la història de la guarició. «Li dugueren un paralític ajagut en una llitera». «Ajagut» és la mateixa paraula que es va fer servir per definir l'estat en què es trobava el criat del centurió, o la sogra de Pere, i subratlla fins a quin punt la persona està exhausta, malalta i sense forces. Poseu-vos en la pell del malalt pel qual es demana misericòrdia i guarició.
    
  • Llavors el narrador introdueix un detall essencial «veient la fe d'aquella gent». Això ens diu molt sobre el Déu de Jesús. Un Déu que no es queda a l'expectativa sinó que s'avança disposat sempre a la misericòrdia i a la guarició. Hem experimentat alguna vegada aquesta misericòrdia inesperadament? Hem sigut també misericordiosos amb els altres?
    
  • Després Jesús diu una frase inesperada: «Coratge fill, et són perdonats els pecats». La paraula «fill» ens dóna tota la clau d'interpretació que necessitem. Per Mateu, i tal com ens ensenya el Sermó de la Muntanya, capítols 5-7, l'ensenyament central és que Déu és Pare. Imagina't a Jesús, xiuxiuejant a la teva oïda: «coratge, fill».
    
  • Jesús ens agafa per sorpresa una vegada més; estem esperant que ens digui «pren la llitera i camina» però en canvi, diu: «els teus pecats et són perdonats».
    
  • Escoltem a alguns dels escribes parlar. Sembla que surten del no-res però estan al cas de tot el que han vist i sentit de Jesús. De fet el narrador arriba a copsar els seus pensaments: i què diuen? «Aquest blasfema!». Aquí els veiem agitar la bandera vermella de perill, perquè es tracta d'una acusació letal, d'una condemna a mort. Què els molesta tant de Jesús als seus adversaris? Creus que aquest pensament dels escribes té algun ressò en l'actualitat?
 • Parla amb Déu

  Parla amb Déu sobre el que aquesta història ha significat per tu, i com afecta la teva vida
  • És interessant veure que Jesús «s'adona dels seus pensaments». Déu veu en el cor de les persones, en les seves intencions i motivacions.
    
  • I llavors els retreu (i aquí podem pensar en l'actitud del Papa Francesc cap a qualsevol mena de religiositat rígida): «Per què penseu amb dolenteria dins vostre?». Segurament els escribes creien que els seus pensaments eren bons i pietosos, però en canvi Jesús parlava directament de «dolenteria». I per això els posa en evidència «Què és més fàcil, dir: "Et són perdonats els pecats", o bé dir: "Aixeca't i camina"?» «Aixecar» és el llenguatge de la resurrecció. Quins sentiments provoca en tu aquest diàleg?
    
  • Als escribes no se'ls dóna espai per respondre, en canvi, Jesús continua «Doncs ara sabreu que el Fill de l'home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra». Moltes persones busquen precisament el perdó que allibera, i no aquell perdó que posa l'accent en les coses dolentes que s'han fet i que els impedeix assaborir la guarició i la misericòrdia. El teu és un perdó fet d'escrúpols constants o és un perdó que et fa sentir la misericòrdia de Déu?
    
  • I Jesús continua dient al paralític «Aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa». Fixem-nos en aquesta determinació, davant una impossibilitat, un camí sense sortida... Hem experimentat a vegades un impuls així davant una situació sense sortida aparent?
    
  • El desenllaç es revela sense estridències amb una mena de naturalitat: «Ell s'aixecà i se'n va anar cap a casa seva». La misericòrdia de Déu es desplega suaument sense cap mena d'espectacularitat.
    
  • Ara mira quines conseqüències té tot això per als nostres propòsits quaresmals de pregar i meditar la misericòrdia de Déu: «La gent, en veure-ho, sentí un gran respecte». No es tracta tant de por davant el miracle sinó de «reverència», «respecte» o potser «sorpresa». Has sentit alguna vegada sentiments semblants a aquests?
    
  • I finalment: «glorificaven Déu que havia donat als homes un poder tan gran». La misericòrdia de Déu treballa en Jesús, i l'efecte que té sobre els éssers humans és que glorifiquen Déu. Aquesta història de curació i perdó et porta també a glorificar Déu? De quina manera?

   Parla amb Déu sobre el que aquesta història ha significat per tu, i com afecta la teva vida.

Inici