• Sessió 6: Gòlgota | Prepara la pregària

  Si fins ara has seguit les diferents sessions d'aquest recés, t’hauràs deixat portar per diverses maneres de estar més tranquil i focalitzat. T’hauràs inspirat en l'experiència de la respiració, en notar les diferents sensacions del teu cos, en observar amb calma el refús i el flux dels teus pensaments i sentiments. En concentrar-te en un objecte físic, t’has trobat quiet i prestant atenció als sons que t’envolten, has pogut descobrir un silenci subjacent. Dedica un moment a recordar alguns d’aquests mètodes i mira si en pots recordar algun d’ells que semblava que t’anava bé.

  Si hi ha alguna d’aquestes tècniques que t’ha semblat útil, aprofita uns moments per endinsar-t’hi. Si eres nou en aquests mètodes, potser prefereixis avui simplement asseure’t en silenci ara i preparar-te per escoltar una selecció de passatges de l’evangeli de Mateu. Després de la lectura, et convidem a fer una pausa i utilitzar la nostra guia complementària “Lectio Divina” per ajudar-te a meditar les Escriptures d’una manera més profunda.

 • Lectura - Mateu 26: 14-27: 66

  I cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força: "Elí, Elí, ¿lemà sabactani?", que vol dir: « Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?»

  Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot donant-lo als deixebles, digué:
  —Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos.
  Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies  i els la donà tot dient:
  —Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança,  vessada per tothom  en perdó dels pecats.  Us asseguro que des d’ara ja no beuré d’aquest fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou amb vosaltres en el Regne del meu Pare.
  I després de cantar els salms,  van sortir cap a la muntanya de les Oliveres.

  Jesús comparegué davant el governador. El governador el va interrogar:
  —¿Tu ets el rei dels jueus?
  Jesús li respongué:
  —Tu ho dius.
  Però Jesús no contestava res a les acusacions que li feien els grans sacerdots i els notables.
  Aleshores Pilat li diu:
  —¿No sents quants testimonis presenten contra tu?
  Però Jesús no li va respondre res sobre cap acusació,  i el governador n’estava tot sorprès.

  Els soldats del governador es van endur Jesús dins el pretori  i reuniren al seu voltant tota la cohort.  El van despullar, el cobriren amb una capa de color escarlata  i li posaren al cap una corona d’espines que havien trenat, i a la mà dreta una canya.  S’agenollaven davant d’ell i l’escarnien dient:
  —Salve, rei dels jueus!
  Li escopien, li prenien la canya i li pegaven al cap.
  Acabada la burla, li tragueren la capa, li posaren els seus vestits i se l’endugueren per crucificar-lo.

  Des del migdia fins a les tres de la tarda  es va estendre una foscor per tota la terra.  I cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força:
  — Elí, Elí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: « Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?»
  En sentir-ho, alguns dels qui eren allí deien:
  —Aquest crida Elies.
  48 De seguida un d’ells corregué a prendre una esponja, la xopà de vinagre,  la clavà en una canya i la hi donava perquè begués. Els altres deien:
  —Deixa, a veure si ve Elies a salvar-lo.
  Però Jesús tornà a cridar amb tota la força, i va exhalar l’esperit.
  Llavors, la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix,  la terra tremolà, les roques s’esberlaren, els sepulcres s’obriren, i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar;  sortiren dels sepulcres i, després de la resurrecció de Jesús, van entrar a la ciutat santa i s’aparegueren a molts.
  El centurió i els qui amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia passat, van agafar molta por i deien:
  —És veritat: aquest era Fill de Déu.

 • Reflexiona

  • La història del patiment i la mort de Jesús és la narració més extensa en cadascun dels evangelis;  Diumenge de Rams del Cicle A escoltem la versió de Mateu, la més llarga de les quatre. Ens ofereix una revisió del relat de Marc. Marc no havia presentat l’horror de la història; va presentar Jesús com en silenci, menyspreat i sol fins al moment de la mort, quan, a través de l'esquinç del vel del temple i la confessió del centurió, Déu va reivindicar la seva causa com a preludi de la resurrecció (Marc 14: 1-15: 47).
  • El relat de Mateu ens ajuda a comprendre millor el significat dels esdeveniments. Jesús va anunciar al començament del drama: "La meva hora és a prop" (Mateu 26:18). A l’Últim Sopar amb els seus deixebles, va explicar el sacrifici de la seva mort; va ser pel “perdó dels pecats” (26:28). A la seva detenció a Getsemaní, va admetre que el Pare li podria enviar dotze legions d'àngels (26:53); el seu rebuig a resistir reflectia el seu propi ensenyament en el seu Sermó a la Muntanya (5:39). En morir, els seus enemics se’n van burlar com a "Fill de Déu" (Saviesa 2:13), però, segons el relat de les seves temptacions, sabem que no utilitzarà  aquesta intimitat amb el seu Pare en benefici propi (Mateu 4: 6- 7).
  • Es va proclamar la seva descendència divina al començament de l’evangeli (2:15; 3:17) i els seus deixebles la van reconèixer durant la seva missió (14:33; 16:16).
  • El títol a la creu, "Jesús, rei dels jueus", no va ser cap error, ja que era com un rei infant, que els savis d'orient li havien ofert regals (2: 2) i ell havia entrat a Jerusalem com a rei humil cavalcant en un ruc (21: 5-9; Zacaries 9: 9).
 • Parla amb Déu

  • L'antic Israel podria semblar haver rebutjat formalment Jesús davant Pilat, tractant-lo com un impostor (27:25). Però Déu havia perdonat  Israel pecadora en el passat i ho tornaria a fer (Jeremies 31:34): hem de recordar les paraules de Pau que "els dons i la crida de Déu són irrevocables" (Romans 11:29). Si necessites portar avui el teu passat o un pecat particular davant Déu, pren-te un moment per fer-ho ara, recordant que tenim un Déu que també és el nostre Pare, ple de gràcia i amor.
  • Finalment, el terratrèmol i la resurrecció del just, que només explica Mateu en el moment de la mort de Jesús, demostren que el punt d'inflexió dels segles, previst en el futur, ja havia arribat (27: 51-53). El món ha estat creat de nou (Gàlates 6:15). Com experimentes la "nova creació" a la teva vida quotidiana? Déu, on torna a crear les coses actualment? Parla amb Déu sobre això, mentre acabes el teu temps de pregària.
Inici