User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2019-04-13

Presència de Déu

Sento l'escalf de Déu. El puc experimentar si m'aturo enmig de les preocupacions de la vida. Ell m'acompanya sempre.

Llibertat

Intento allunyar per uns moments problemes i preocupacions que em treuen la pau. Poso en les seves mans aquestes preocupacions i deixo només espai a la pregària.

Consciència

Estic fet de sentiments, emocions, desigs, dubtes, preocupacions... Examino quins són els sentiments que m'han acompanyat durant l'últim dia. Examinant-los no em deixo ofegar per ells, sinó que els dono el veritable valor que tenen.

Paraula de Déu

Joan 11,45-57

Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, van creure en ell. Però alguns d'ells anaren a explicar als fariseus el que Jesús havia fet.
Llavors els grans sacerdots i els fariseus van reunir el Sanedrí i es preguntaven:
--Què podem fer? Aquest home fa molts senyals prodigiosos. Si el deixem continuar, tothom creurà en ell, vindran els romans i destruiran el nostre lloc sant i el nostre poble.
Però un d'ells, Caifàs, que aquell any era el gran sacerdot, els digué:
--Vosaltres no enteneu res. ¿No us adoneu que val més que un sol home mori pel poble, i no pas que es perdi tot el poble?
Això, Caifàs no ho va dir pel seu compte. Era gran sacerdot, aquell any, i per això va poder profetitzar que Jesús havia de morir pel poble. I no tan sols pel poble, sinó també per reunir els fills de Déu dispersos. Així, doncs, aquell dia van decidir que el matarien. Per això Jesús ja no es deixava veure públicament entre els jueus. Se n'anà d'allí cap a la regió de vora el desert, en una població anomenada Efraïm, i s'hi va quedar amb els seus deixebles.
Era a prop la Pasqua dels jueus, i molta gent de la regió va pujar a Jerusalem ja abans de la Pasqua per complir els ritus de purificació. Buscaven Jesús i, en el recinte del temple, es deien els uns als altres:
--Què us sembla? No vindrà pas a la festa!
Els grans sacerdots i els fariseus, per la seva banda, havien donat ordres que, si algú sabia on era, el denunciés perquè el poguessin agafar.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Successos de vegades extraordinaris -com passa en el relat evangèlic de la resurrecció de Llàtzer-, generen la majoria de les vegades controvèrsia.
  • Avui en dia, multitud de successos, sense necessitat de ser extraordinaris estan sotmesos també a controvèrsia. Els mitjans de comunicació, les xarxes socials, la nostra quotidianitat, van carregats d'ells.
  • En aquesta societat, cada vegada més virtual: On es troba la veritable realitat? Veiem com el "poder" avui dia pretén també fer valer el seu propi relat. Els seus acòlits, corifeus i personatges propers reunits en els seus particulars "sanedrins", intenten mantenir unes resolucions i formes d'actuar que continuen afavorint el seu propi interès i "privilegis". La història i els temps avancen però hi ha certes maneres de fer que tot just canvien.
  • Jesús, el seu evangeli, ens presenta multitud de narracions i situacions, on la controvèrsia està habitualment present. Davant d'això, uns decidien creure en Ell, ... altres en canvi, faran de "bocamolls" dels seus amos.
  • A Jesús el coneixem des de la fe. Jesús és font de vida per a tots els que creuen en ell. Sempre hi haurà gent que estima Jesús i gent que tria altres camins. Potser avui nosaltres tinguem una oportunitat per posicionar-nos: vaig amb Jesús perquè el trio, perquè té vida eterna, perquè està viu, perquè m'estima ...
  • Emili Reimat

Conversa

Allò que he après, allò que encara no veig clar... tot ho comparteixo amb Jesús, que al meu costat no deixa un sol moment d'escoltar-me i acollir-me amb un amor infinit.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús