User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2019-06-13

Presència de Déu

Prenc consciència de la meva respiració o d'altres sensacions del meu cos, perquè això em proporciona silenci, i la paraula reveladora de Déu només s'entén en el silenci.

Llibertat

Demano la gràcia de poder dirigir tota la meva vida cap a ell. De deixar que ell, en qui crec i a qui estimo, recreï i doni força a tot el que jo sóc.

Consciència

Prenc consciència de la llavor de resurrecció que hi ha en tota realitat humana, per precària i vulnerable que sigui.

Paraula de Déu

Lluc 22,14-20

Quan va arribar l'hora, Jesús es posà a taula amb els apòstols i els digué:
--Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió! Perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua trobi el seu compliment en el Regne de Déu.
Llavors prengué una copa, digué l'acció de gràcies i afegí:
--Preneu això i repartiu-vos-ho, perquè us asseguro que des d'ara ja no beuré més del fruit de la vinya fins que haurà arribat el Regne de Déu.
Després prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient:
--Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.
I, havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient:
--Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang, vessada per vosaltres.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Jesús sense formar part de la tribu sacerdotal de Levi, va exercir amb la seva vida, la seva mort i resurrecció la màxima funció sacerdotal unint la humanitat amb Déu. Aquesta unió és ja en la seva mateix persona, home i Déu, i des d’Ell amb la seva missió alliberadora, que va obrir les portes a una vida nova de lloança, justícia, amor i santedat.
  • Aquest sacerdoci de Crist és el que ens comunica en el baptisme a tots els fidels. I té conseqüències importants fins i tot en alguns sagraments, com passa en el sagrament del matrimoni que els dos que es casen són els ministres del sagrament i no ho és el capellà que beneeix la seva unió. De forma semblant en absència del prevere o del diaca un cristià batejat pot batejar a un infant o una persona adulta de forma no solament vàlida sinó vertaderament santificadora, i el fa participar del sacerdoci del Crist.
  • Tots avui podem agrair aquesta do que hem rebut, i que ens agermana en el Senyor i amb la comunitat cristiana universal, el Poble de Déu. Segurament molts de nosaltres no tenim massa consciència del gran significat que té el sacerdoci del nostre baptisme, però en els temps actuals en els que cada cop hi ha menys vocacions al sacerdoci ministerial, segurament, en comunió amb els bisbes, podem exercir i possiblement ampliar a altres serveis urgents, la nostra missió de comunió essencial i radical amb el Senyor Jesús.
  • La festa d’avui és un bon dia no sols per donar gràcies pel do rebut en el baptisme sinó per preguntar-nos què podem fer, què ens sentim cridats a fer, al servei de la nostra Església en els moments actuals. Quines iniciatives, quins serveis, quines propostes i quin discerniment en mig d’una societat que aparentment viu només de cara a les realitats tangibles materials. En la profunditat del cor de tota persona hi ha un cert anhel de Déu, Pare de bondat, de misericòrdia de reconciliació i harmonia que ens mou no sols a creure sinó a actuar en favor dels altres. El nostre comú sacerdoci ens mou a donar resposta a aquest anhel avui amagat i poc popular.
  • Jesús Renau sj

Conversa

M'imagino Jesús davant meu i parlo amb ell com un amic ho fa amb un altre amic. Li faig saber què és allò que més m'atrau d'ell i escolto el que em respon. Li dic quines són les paraules que m'han impressionat més i com han influït en la meva vida.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús