User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2020-03-25

Presència de Déu

Vaig prenent consciència d'una respiració més profunda, més pausada, més rítmica.... Faig lloc al Senyor enmig del soroll de la vida

Llibertat

En l'Evangeli són molts els que no hi veuen, els que no hi senten. Són molts els que hi veuen i hi senten, però en canvi no entenen res. La manca de llibertat fa que la seva paraula no pugui ser acollida, sentida i entesa. Reconeixem humilment les esclavituds personals i demanem ser-ne alliberats

Consciència

Em recordo a mi mateix que sóc en presència del Senyor. Ell és la meva força en moments de debilitat. És el meu consol en temps de tristesa.

Paraula de Déu

Lluc 1,26-38

Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:
- Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:
- No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.
Maria preguntà a l'àngel:
- Com podrà ser això, si jo sóc verge?
L'àngel li respongué:
- L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
Maria va dir:
- Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.
I l'àngel es va retirar. 

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • L’anunciació té moments que ens deixen sorpresos, gairebé inquiets. L’àngel Gabriel és enviat a Maria, la saluda dient-li: “plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu”. I Maria, amb una senzillesa que ens posa al seu costat de seguida, es torba i pensa per què la saluda d’aquesta manera. Reacció meravellosa i natural: de sobte un àngel, sí, un àngel, s’apareix a la vida, un missatger de Déu i ens parla de tal manera que nosaltres ens sentim, com no?, torbats. Maria, en la seva vida, a Natzaret ha rebut el missatger.
  • L’àngel entén què li està passant per dintre i li diu que no tingui por. El missatger s’adona i, no tan sols diu el que li venia a dir, sinó que recull la reacció de Maria i l’empara. Deliciós. L’anunci d’un fill, sí, la podia deixar realment sense poder entendre, la primera objecció és ben senzilla: “com podré jo?” Gabriel anuncia designis del Senyor i sap que no hi ha res impossible, i té la delicadesa d’afegir-hi la referència a la seva cosina, Elisabeth, que ja gran, també tindrà un fill, per donar-li confiança. Déu ha entrat a la quotidianitat més humil.
  • La resposta de Maria traspua la força que ha agafat i explica tota la seva relació amb Déu: soc l’esclava del Senyor.
  • Segur que al llarg de la vida tots hem rebut visites de missatgers, perquè Déu no ens ha deixat mai sols, les nostres respostes deuen haver estat molt variades, de vegades calen haver passat molts anys per saber que va venir algú de part del Senyor. La vida avança a cops de missatgers. Maria, al peu de la creu, potser va recordar aquell dia que un bon àngel li va dir: tindràs un fill, serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim, el Senyor Déu li donarà el tron de David, regnarà per sempre, com un anunci esperançador d’una resurrecció en un moment de dolor sense límits.
  • M Lluïsa Geronès Estrada

Conversa

La pregària és diàleg d'amor.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús