User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2020-10-17

Presència de Déu

Lluís Espinal es referia a Déu així: «Tu, Déu de la intimitat i de l'amor sense paraules». Intimitat i silenci, és el que busco en aquesta estona d'estar només amb tu.

Llibertat

Et demano avui, Senyor, que m'alliberis de les imatges que tinc de Tu. Aquelles que m'he fet a mida per no trobar-me amb la realitat transformadora del teu Amor.

Consciència

Com em trobo avui? Com estic amb Déu? Tinc alguna cosa per a agrair-li? Ho faig. Tinc alguna cosa per a lamentar? Li'n demano perdó.

Paraula de Déu

Lluc 12,8-12

Jesús va dir als seus deixebles: A tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el Fill de l'home el reconeixerà davant els àngels de Déu. Però el qui em negui davant els homes, serà negat davant els àngels de Déu.
»Tot aquell qui parlarà contra el Fill de l'home serà perdonat, però el qui haurà blasfemat contra l'Esperit Sant no serà perdonat.
»Quan us condueixin a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu de com us defensareu ni de què direu: l'Esperit Sant us ensenyarà en aquell moment el que haureu de dir.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • El text de l’evangeli segons Lluc que llegim avui sembla una versió notablement comprimida de l’escena que Mateu desenvolupa detalladament en el cinquè discurs de Jesús cap a la fi del seu evangeli: Mt 25,31-46. L’escena que allà es descriu presenta solemnement Jesús, com a Fill de l’home, que jutja tots els pobles de la humanitat (25,32), sospesant les bones obres que han realitzat en les seves vides. Ho palesen els àngels de Déu que envolten l’escena (Mt 25,31), però també la imatge de Jesús com a Fill de l’home (Mt 25,31) i el reconeixement de l’actuació dels que han donat de menjar als famolencs, han vestit als que anaven nus, han visitat els malalts i empresonats i han acompanyat als sofrents i marginats. Lc no reprodueix aquesta escena solemne, però ens en dóna una versió notablement reduïda en el condensat fragment d’avui. Però, endemés, hi afegeix al final una versió actualitzada del judici final en les compareixences dels cristians que són conduïts a les sinagogues, davant dels magistrats i les autoritats. Aquesta actualització la podem fer també nosaltres amb la nostra actuació en les nostres vides. El missatge central de Mt és que no n’hi ha prou amb dir Senyor, Senyor. Cal fer la voluntat de Déu, és a dir, les bones obres. Lc ho personalitza per als lectors, que som nosaltres.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

Com ha ressonat en mi la Paraula de Déu? M'ha deixat fred o m'ha mogut a consol i pau? Contemplo Jesús dret o assegut al meu costat, i comparteixo amb Ell els meus sentiments.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús