User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-01-13

Presència de Déu

Prenc consciència de la meva respiració o d'altres sensacions del meu cos, perquè això em proporciona silenci, i la paraula reveladora de Déu només s'entén en el silenci.

Llibertat

Les mil petites angoixes són sovint expressió de mil petites desconfiances respecte a Déu. Demano ser des-centrat d'aquestes angoixes per a sentir-me absolutament en les seves mans.

Consciència

Prenc consciència del fet que no hi ha res com un moment de felicitat viscut amb profunditat; que no hi ha res com una llibertat centrada només en Ell

Paraula de Déu

Marc 1, 29-39

Jesús, sortint de la sinagoga arribà, acompanyat de Jaume i Joan, a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre, i ho digueren a Jesús. Llavors ell s'hi acostà i, agafant-la per la mà, la va fer aixecar. La febre va deixar-la, i ella es posà a servir-los.
Al vespre, quan el sol s'havia post, li anaven portant tots els malalts i els endimoniats. Tota la població s'havia aplegat davant la porta. Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties; també va treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.
De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n'anà en un lloc solitari i s'hi va quedar pregant.
Simó i els seus companys es posaren a buscar-lo. Quan el van trobar li digueren:
- Tothom et busca.
Ell els diu:
- Anem a altres llocs, als pobles veïns, a predicar-hi, que per això he vingut.
I anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Ens trobem avui amb un altre text de Jesús en acció. Tota una oportunitat per contemplar-ho. Una contemplació que vol conèixer-lo internament; endinsar-se en el seu cor, en els seus sentiments, en les fonts del seu viure, per tal que tot això entri també ben endins nostre i puguem viure la nostra vida en comunió amb la seva.
  • L’acció de Jesús esdevé a casa de Pere. És una acció personalitzada; una atenció concreta a una persona concreta, en aquest cas la sogra de Pere. Jesús troba també la paraula concreta i adequada per ajudar aquella persona. L’Evangeli ens narra aquesta escena d’una manera molt breu i concentrada. Podem imaginar, però, una bona estona de conversa entre Jesús i aquella dona. Fruït d’aquesta conversa, de sentir-se atesa personalment i estimada, la dona es reanima (recupera vitalitat), s’aixeca i es posa a servir. Una relació (coneixement) amb Jesús que és capaç d’aixecar-nos i mobilitzar-nos. Tant de bo puguin ser així les nostres relacions amb Jesús!
  • Desprès, a la sobre taula, torna a succeir el mateix amb tantes persones amb dolències diverses que s’apropen a Jesús amb la seguretat de ser ateses i escoltades. I Jesús actua amb el cor del Pare: escolta, allibera, consola, anima, guareix, fa créixer...
  • Al vespre l’acció de Jesús esdevé contemplativa. Davant tot el viscut al llarg del dia, el cor està ple de sentiments. Necessita un espai íntim amb el Pare per discernir les seves mocions i preguntar-se cóm seguir en fidelitat al desig del Pare. Això i així és la seva pregària.
  • Carles Marcet sj

Conversa

Què em ressona de la Paraula de Déu? M'ha deixat indiferent? M'ha consolat i m'ha animat a continuar la jornada d'una manera nova?.
Comparteixo amb Jesús els meus sentiments.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús