User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-04-11

Presència de Déu

Si hi ha un lloc on la seva presència és més viva és entre els pobres del món. Els que no tenen res són aquells a qui més ha revelat el seu rostre veritable.

 

Llibertat

El Senyor ens vol lliures, perquè sap que només estima qui viu en llibertat. Sense estar pendent d'ídols, sense ser esclau d'alguna de les múltiples addicions, sense viure obsessionat per la pròpia imatge o prestigi... Demano aquesta llibertat

Consciència

Em recordo a mi mateix que sóc en presència del Senyor. Ell és la meva força en moments de debilitat. És el meu consol en temps de tristesa.

Paraula de Déu

Joan 20, 19-31
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
-Pau a vosaltres.
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor.Ell els tornà a dir:
-Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors va alenar damunt d'ells i els digué:
-Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó.
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles.Ells li van dir:
-Hem vist el Senyor.
Però ell els contestà:
-Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas!
Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
-Pau a vosaltres.
Després diu a Tomàs:
-Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient.
Tomàs li va respondre:
-Senyor meu i Déu meu!
Jesús li diu:
-Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
 • Després de la foscor ve l’albada. La llum ens permet veure de nou. L’angoixa, les pors, es poden superar si deixem entrar dins nostre la força de l’Esperit.
 • Això narren les escriptures que va passar aquella matinada de diumenge. El Mestre va transmetre el seu alè a aquells deixebles i, en aquest gest, es van renovar les ganes de viure. Aquesta nova vida rebuda, aquest canvi de mentalitat i l'exhortació de ser enviats a comunicar la Bona Nova és el que fa que surti d'ells aquella nova energia.
 • La Pasqua ens convida a fer de cada dia un dia nou. "Sabem que hem passat de la mort a la vida perquè estimem als nostres germans" (Cf 1Jn 3, 14). La història de la fe cristiana és, per tant, la història d'una experiència que es transmet i es contagia de generació en generació.
 • Hem reviscut una nova Pasqua. Aquests dies de compartir vivències ens permeten alguna cosa importantíssima per al creixement de la nostra fe. La veritable fe està basada en experiències personals i comunitàries. Si no hi ha vivència i només hi ha doctrina, la creença es torna insulsa, no té contingut que afecti el cor. És una fe adormida, sense metxa ni espurna per a ser encesa.
 • Compartir aquests dies la fe en Jesús és, senzillament, afavorir l'experiència que van viure aquells deixebles. Aquells primers seguidors van viure la trobada amb Crist des del seu propi món i des dels seus propis problemes i contradiccions.
 • Nosaltres, què "creiem sense haver vist", hem de viure la nostra pròpia experiència en el món actual, enmig de la conflictivitat i la desesperança en què es mou avui una part de la humanitat.
 • La vivència pasqual ens pot servir per reafirmar la doble experiència mística que va viure Jesús. L'experiència de la filiació, sentir-nos fills: << Tu ets el meu fill estimat; en tu m'he complagut >> (Mc 1,11); i l'experiència de sentir-se enviat a comunicar la gràcia, la Bona Nova a tots els homes i dones i, especialment, als més pobres i humiliats. "Com el Pare m'ha enviat també jo us envio a vosaltres."
 • Emili Reimat

Conversa

Començo a parlar amb Jesús sobre el fragment bíblic que acabo de meditar. Quina paraula ha ressonat més en mi? Quins sentiments o fets de la meva pròpia vida ha desvetllat? Deixo que tot això vagi brollant a poc a poc a la consciència i ho confio a Jesús.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús