User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2021-09-23

Presència de Déu

«A vegades, el buit interior de la pròpia inconsistència em condueix a estar simplement respirant en presència de Déu (...). Inspiro amb la paraula "Jesús" i expiro amb el nom de les persones amb les qual vull estar present en Déu» (C. Kauffmann).

Llibertat

Necessito deixar a fora el soroll, sobretot aquell soroll que separa, interromp, aïlla. Necessito el silenci per a ser una mica més lliure.

Consciència

No estic sol. Visc enmig d'una xarxa de relacions, amb la natura, amb els altres, amb Déu. Algunes d'aquestes relacions estan ferides o trencades, i puc sentir per això angoixa, malestar, insatisfacció. Abans d'escoltar la seva Paraula, demano el do de l'acceptació i el perdó.

Paraula de Déu

Lluc 9,7-9

El tetrarca Herodes va sentir parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, perquè alguns deien que Joan havia ressuscitat d'entre els morts; d'altres, que Elies s'havia aparegut; i d'altres, que havia ressuscitat un dels antics profetes. Herodes va dir:
--A Joan, jo el vaig fer decapitar. Però, qui és aquest de qui sento a dir tot això?
I tenia ganes de veure Jesús.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • El breu fragment de l’evangeli que llegim avui té dos objectius. D’una banda deixar constància de la mort de Joan Baptista (Lc no ha gosat utilitzar la narració de l’execució sumària de Joan que li oferia l’evangeli de Mc). D’una altra banda, remarcar que l’interès d’Herodes Antipas per Jesús és superficial i mesquí. Aquest segon objectiu es confirmarà en l’escena de la passió en la qual Pilat envia Jesús a Herodes, quan descobreix que Jesús és de Galilea. Allà la narració recorda l’interès d’Herodes per veure Jesús perquè li faci algun miracle (Lc 23,8). Aquest interès groller i superficial fa que Jesús no li adreci la paraula (Lc 23,9). El silenci de Jesús davant Herodes contrasta amb l’interès de Jesús amb els personatges de la passió: exhorta Judes a convertir-se (Lc 22,48), guareix el criat ferit (22,50-51), mira Pere que l’acaba de negar (22,61), consola a les dones de Jerusalem (23,28-31) i promet al bon lladre l’entrada en el Regne (23,40-43). El silenci de Jesús davant Herodes és molt significatiu. Ens apunta quin ha de ser el nostre interès quan ens atansem a Jesús.
  • Oriol Tuñí sj

Conversa

Conversa amb Jesús, que acull les nostres febleses i mancances, i que s'alegra i fa festa amb la conversió de Zaqueu, de Mateu, de mi...

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús