User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Pregària diària - 2022-08-14

Presència de Déu

Allò que hi ha en el meu cor és el que guia tota la meva conducta. Medito sobre la constant presència de Déu. El seu gran amor i fidelitat enmig de tantes presències que m'allunyen d'ell.

Llibertat

Demano ser alliberat de les pors que em paralitzen. Sobretot de la por de donar-me sense reserves i de mostrar-me tal com sóc. Davant d'ell em trec les màscares que m'oprimeixen

Consciència

Recordo pas a pas el dia que estic vivint o els dies anteriors. Recullo i guardo tot allò que hi ha de lluminós amb gratitud. Poso atenció, també a les ombres i a allò que em diuen i demano coratge i perdó.

Paraula de Déu

Lluc 12,49-53

Jesús va dir als seus deixebles:

He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués encesa! Haig de rebre un baptisme, i com desitjo que això es compleixi! ¿Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. He vingut a portar-hi divisió. D'ara endavant els cinc membres d'una família estaran dividits entre ells: tres contra dos i dos contra tres. Es dividiran el pare contra el fill, i el fill contra el pare; la mare contra la filla, i la filla contra la mare; la sogra contra la nora, i la nora contra la sogra.

Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

Active
Default
  • Jesús parla als seus deixebles, i els manifesta que experimenta com el seu cor se sent oprimit. Ell estima la pau, l’harmonia i la fraternitat. Tot el seu missatge s’ha centrat en anar desvetllant l’Amor i la Misericòrdia del Pare. I precisament per aquesta bona notícia, que produirà grans canvis interiors i exteriors a milions de persones, preveu les possibles confrontacions i divisions fins a i tot en el si de les famílies. Ell estima tothom i pateix per aquesta previsió. Però no pot pactar ni disminuir a la baixa el seu missatge, que ve del Pare. El seu cor pateix quan preveu el que passarà.
  • Jesús no es tirarà enrere. És ben conscient de la seva missió, fins i tot la compara a un foc que ha de cremar la terra. Li és evident que el seu missatge de pau, amor, renovació i esperança serà interpretat com una perillosa heretgia. Sap molt bé que a sota del conservadorisme dels poderosos del seu poble hi ha l’aferrissada defensa dels seus privilegis i interessos. Ho revestiran de disputes religioses, però mogudes pel seus privilegis i reputacions.
  • Si mirem la història dels cristianisme constatem que aquesta actitud de Jesús, renovació, fidelitat al Pare i sentiment de fraternitat, també a cops pot fer patir el cor dels deixebles. També avui molts seguidors de Jesús són perseguits, maltractats i assassinats. Ens crida a esdevenir solidaris i germans dels que pateixen persecució i com Ell va dir abans de la seva mort en creu, mirant als botxins, repetim també: “Pare perdona’ls perquè no saben el que fan.”
  • Jesús Renau sj

Conversa

Diàleg amb Jesús, sobre allò que em té capficat o alegre, sobre allò que centra la meva vida present.

Conclusió

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era en un principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.

Amén

Per qualsevol suggeriment no dubtis en fer-nos-el arribar

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús